Microsoft Dynamics 365

Ultimátní řešení péče o zákazníky a komplexní nástroj pro jejich spokojenost.

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 oddělovač
MENU

Zaměřeno na růst produktivity

 • Podpora obchodního týmu
 • Úspora času pro obchodníky
 • Automatizace obchodního cyklu
 • Informace o zákaznících na jednom místě
 • Zvyšování výnosů
 • Lepší firemní strategie
 • Zvýšení příjmů ze styku se zákazníky

Péče o stávající zákazníky

 • Nástroj pro rychlejší klientskou podporu
 • Kvalitní a včasná odezva na dotazy klientů
 • Přesnější odpovědi na časté klientské dotazy
 • Možnost měřit spokojenost klientů, výkonnost, reakční doby, plnění SLA

Finanční zdraví firmy

 • Spolehlivé a rychlé předpovědi
 • Další příležitosti růstu obratu u zákazníků
 • Informace pro cross/up sell
 • Efektivní prodejní a marketingové aktivity
 • Měřitelné výsledky (ROI, TCO)

Budování vlastní značky

 • Přehled o úspěšnosti jednotlivých služeb
 • Zacílení na efektivní kanály
 • Segmentace zákazníků / služeb
 • Podpora marketingové komunikace
 • Měřitelné výsledky
Oddělovač

Základní součásti systému

Obchod

Dynamics 365 je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů a poskytuje veškeré nástroje a funkce, které jsou potřebné k vytvoření a udržení dobrého přehledu o zákaznících. Od prvotního kontaktu při oslovování trhu, přes prodej, až po následnou péči o stávající klientelu. CRM je možné propojit na telefonii – přímé včlenění telefonních funkcí do CRM bez nutnosti přepínání mezi jednotlivými aplikacemi. Díky možnosti nahrávání hovorů získá management i přesnou evidenci komunikace s firemním trhem.

 • Úplný pohled na zákazníky
 • Spolehlivé přijetí uživateli
 • Plánování aktivit a udržování kontaktu se zákazníkem
 • Zjednodušení obchodních procesů
 • Měření úspěšnosti obchodních procesů
 • Dostupnost informací o zákaznících odkudkoli
Obchod
Obchod

Marketing

Podpořte činnost marketingového oddělení naším rozšířením standardního CRM konceptu o funkci E-mailové kampaně. Toto řešení nabízí nástroje pro oslovení a získání nových zákazníků a upevnění stávajících obchodních vztahů se současnými klienty.

 • Správně zacílený marketing, snadná příprava cílových segmentů
 • Souběžná koordinace obchodních a marketingových akcí
 • Snadné vyhodnocení úspěšnosti marketingových aktivit
 • Tvorba, realizace a vyhodnocení kampaně na jednom místě
 • Rychlý návrh reakcí i emailů včetně tvorby šablon
 • Přehled uhrazených i neuhrazených splátek zákazníků
 • Vyhodnocení úspěšnosti e-mailingu
 • Identifikace nových zájemců o produkty a služby

Zákaznická podpora

Důsledný servis o stávající klienty upevňuje vztahy s klienty pomocí kvalitních služeb a precizního řešení podnětů, připomínek a stížností. Servisní modul nabízí dokonalý přehled o historii a kategorizaci všech požadavků. Nabízíme možnost napojení CRM na zákaznický portál – zákazník pracuje s webovým portálem, kde zadává své požadavky, ověřuje jejich stav, přidává komentáře, schvaluje jejich pracnost apod.

 • Zvyšování kvality péče o stávajícího zákazníka
 • Detailní přehled o požadavcích stávajících zákazníků a stavu jejich plnění
 • Přehledný souhrn o práci zaměstnanců včetně jejich vytíženosti
 • Možnost nastavit zástupnost pro požadavky v době nepřítomnosti zaměstnance
 • Snadná segmentace a identifikace trendů
 • Měřitelné výsledky (výkonnost, reakční doby, plnění smlouvy o servisní podpoře)
Obchod

Máme 2000+ spokojených uživatelů CRM.

Klíčové vlastnosti

Zaměření na podstatné věci a přehledné uspořádání

 • Obchodníci musí zákazníkům prodávat a nabízet jinak, protože nákupní způsoby se změnily
 • Obchod potřebuje rychle vyhodnocovat velké množství informací a důležitých dat z dostupných zdrojů
 • Pro obchodníky bude snazší určit si své pracovní priority a postupy

Relevantní informace o zákaznících

 • Využívejte obchodní a kontaktní informace o společnostech až z 30 000 zdrojů
 • Data přístupná přímo z aplikace CRM bez nutnosti prohledávat externí zdroje

Rozpoznání příležitosti v pravý čas

 • Microsoft Social Listening Vám pomůže zjistit, co vše se děje kolem vás
 • Informace a data ze sociálních médií jsou k dispozici jak o vašich zákaznících, tak o prospektech přímo v CRM
 • Můžete sledovat komunikaci o produktech, značkách, konkurenci nebo běžících kampaních

Nový pohled na prodejní data

 • Na základě reálných dat můžete v intuitivním prostředí sami odhalovat trendy a souvislosti, které jinak zůstávají skryty
 • Máte k dispozici komplexní informace (jak interních z firmy, tak z externích zdrojů), které si dle potřeby dál analyzujete
 • To vám umožní pružně reagovat na změny poptávky a dostatečně včas přijímat důležitá manažerská rozhodnutí

Kancelář kdykoli a kdekoli

 • Pracujte ve stále stejném prostředí a systému bez ohledu na to, zda používáte počítač, tablet nebo mobil
 • Dotykové ovládání umocní zážitek z práce a ohromí zákazníky
 • Pracovní dokumenty můžete upravovat například v MS Office pro iPad a k datům o zákaznících můžete přistupovat ze svého telefonu

Snadná správa dokumentace

 • Sdílený pracovní prostor se automaticky vytvoří ve chvíli vzniku obchodní příležitosti v CRM
 • Jednotliví spolupracovníci mohou naráz upravovat dokumenty a výsledný dokument je tak rychleji hotový
Oddělovač

Jak získat náskok před konkurencí?

 height

Výnosnější využití zdrojů

Jak produktivitou ušetřit čas, automatizovat obchodní cyklus a tím zvyšovat výnosy?

 height

Udržení spokojenosti zákazníků

Jak pečovat o stávající zákazníky a jak měřit jejich spokojenost?

 height

Finance pod kontrolou

Jaké jsou nejefektivnější prodejní aktivity? Jaké jsou příležitosti růstu obratu?

 height

Budování úspěšné značky

Jaké služby a kanály použít? Podle čeho segmentovat vaše zákazníky?

Orientace na zákazníka, procesy a optimalizace nákladů je naše specializace. Dokážeme Vám to!

Oddělovač

Případové studie

Revoluce "bezpapírové" kanceláře ve společnosti GOLEM FINANCE s.r.o.

"Implementace Dynamics 365 znamenala pro společnost Golem Finance skutečnou revoluci. Umožnila opustit „papírovou“ kancelář a zefektivnit proces jednání s klientem, s doporučitelem, s bankou, s dozorovým orgánem (compliance). Navrhované řešení provádí každého hypotéčního poradce celým procesem hypotéčního úvěru. Součástí řešení je online předávání dokumentů s poskytovateli úvěru..."

Libor Vojtěch Ostatek, jednatel GOLEM FINANCE

Přečíst studii

Finalista v oblasti bankovnictví, kapitálové trhy a pojišťovnictví

Microsoft Awards 2019

Systém Microsoft Dynamics je součástí úspěchu našich klientů

Oddělovač

Řekli o nás

Mgr. Martin Mitro, MSc.

Riaditeľ Úseku IT

Společnost kWare jsme si vybrali na základě jejich četných CRM referencí v oblasti financí. V průběhu implementace nás přesvědčili, že to byla dobrá volba nejen díky znalosti procesů v pojišťovnictví, ale zejména dlouholetým zkušenostem v oblasti integrací CRM do informačních systémů. Řešení od kWare nám pomohlo dosáhnout lepší propojištěnosti klientů a efektivnější řízení obchodu.

Tomáš Meštellér

Chief Commercial Officer

Díky implementaci Dynamicsu se výrazně zkrátil čas a efektivita řízení obchodu, a to především kvůli kratší přípravě a samotné práci s reportingovými nástroji“ „Ve spolupráci s firmou kWare stále pokračujeme  i po implementaci CRM .  Dále rozvíjíme užití této platformy do dalších oddělení naší společnosti.

Máte zájem?

Kontaktujte nás

Chci víc informací