PSW/erp

oddělovač
MENU

Podnikové řešení pro efektivní řízení výroby a plánování zdrojů ve firmě.

 data-srcset

Efektivní rozhodování

 • Poskytuje řadu analytických nástrojů, typů reportů a dalších vyhodnocovacích prostředků
 • Získání aktuálních a ucelených pracovních podkladů pro operativní i strategické řízení
 • Kontrolní mechanismy, které ověřují, zda jsou zadávané údaje správné a kompletní

Podpora produktivity

 • Komplexní vyhodnocování podkladů vede k přesnějšímu plánování
 • Zajišťuje rychlý, snadný a bezpečný přístup
 • Přehled potřebných informací a funkcí

Příjemné pracovní prostředí

 • Údaje se vkládají pouze jednou a pak už jsou jen využívány
 • Přehledné systémového uspořádání
 • Ovládání je pro uživatele známé a intuitivní

Snadná dostupnost

 • Využívá se standardní webový prohlížeč
 • Není potřeba instalovat další podpůrné programy
 • Připojení z prácee, domova i přímo z jednání
Oddělovač

Klíčové vlastnosti ERP

 data-srcset

Široká dostupnost

 • Standardně přístupný za pomocí běžného internetového prohlížeče
 • Uživatel nemusí být v kanceláři ani napojen na lokální síť
 data-srcset

Vzhled a ovládání

 • Systém je možné pohodlně ovládat za pomocí klávesnice, myši nebo dotykové obrazovky
 • Lze také používat standartní a známé klávesové zkratky (CTRL+C, CTRL+V a jiné)
 data-srcset

Personalizace

 • Pro každého uživatele si můžete nastavit vlastní profil
 • Využívání jen těch součástí, které jsou zapotřebí
 • Žádné zbytečné hledání nebo procházení systému
 data-srcset

Dohledatelnost vazeb

 • Pro každý dokument je možné obratem získat navazující doklady
 • Vše v systému je ve vazbě na práva uživatele
 data-srcset

Propojení na externí systémy

 • PSW je připravený na práci s okolními systémy
 • (justice, ARES, import měnových kurzů a jiné)
 data-srcset

Automatizace procesů

 • Optimalizace řízení interních podnikových postupů
 • Zkracování procesů a cyklů na nezbytné minimum
 • Automatický tisk, schvalování, zaúčtování a jiné
Oddělovač

Komu PSW/erp pomáhá?

Management Finance Výroba
 data-srcset

PSW poskytuje řadu analytických nástrojů, reportů a dalších prostředků pro získání aktuálních a úplných podkladů pro operativní i strategické řízení firmy. Obsahuje také kontrolní mechanismy, které ověřují správnost a úplnost zadávaných údajů. PSW optimalizuje příjmy a výdaje.

 • Přehledné a kontrolovatelné procesy
 • Manažerský reporting
 • Informace se vkládá vždy jen jednou
 • Připojení do systému odkudkoliv
 data-srcset

PSW poskytuje finančnímu oddělení veškeré potřebné agendy důležité pro vedení podvojného účetnictví. Obsahuje tyto evidence:

 • Účtování
 • Reporty
 • Výkazy
 • Pokladny
 • Bankovní účty
 • Uzávěrky období
 data-srcset

PSE v modulu Výroba jsou řešeny záležitosti plánování a konfigurace výroby. Obsahuje tyto evidence:

 • Příprava výroby
 • Plány výroby a materiálové potřeby
 • Výrobní zakázky
 • Výrobní rozpisky
 • Ceníky, např. nákladový ceník pro výrobky
 • Technologické postupy
Oddělovač
Oddělovač
Oddělovač
Oddělovač
 height 2004

Microsoft CRM od roku 2004

 height 2000+

Spokojených uživatelů CRM

 height 20 let

Zkušeností ve vývoji SW řešení

 height 99,9 %

Dostupnost programů Office 365

 height 500+

Šťastných uživatelů PSW/erp