Azure document storage

oddělovač
MENU

Řešení pro ukládání dokumentů z prostředí Microsoft Dynamics 365

Azure Document Storage je doplňkový modul společnosti kware.

  • Řešení umožňuje v CRM ukládat elektronické dokumenty – např. naskenované smlouvy, různá PDF potvrzení, dotazníky nebo obrázky, wordové či excelové soubory – do Microsoft Azure Storage a ušetřit tak místo v CRM databázi. S úsporou místa v CRM řešení jde ruku v ruce také úspora finanční – úložiště v Azure Storage stojí zlomek ceny oproti CRM.

Okamžitý náhled obsahu dokumentu

Jakmile je v CRM otevřen CRM záznam elektronického dokumentu, je pro nejběžnější formáty – pdf, jpg, png, doc, xls – okamžitě k dispozici náhled příslušného dokumentu, přímo ve formuláři Microsoft Dynamics 365.

Systém též obsahuje funkci pro stažení přílohy do lokálního počítače. Tato funkce může být deaktivována na základě uživatelských práv jednotlivých zaměstnanců.

Podpora hromadného nahrávání naskenovaných dokumentů

Součástí doplňkového řešení Azure dokumenty je také komponenta pro hromadné nahrávání naskenovaných dokumentů prostřednictvím technologie Drag&Drop. Hromadně naskenované smlouvy tak mohou být velmi jednoduše, přetažením, přesunuty do CRM systému. Po odeslání dokumentů na CRM server vznikne ke každému elektronickému dokumentu v CRM vodící záznam, který je nasměrován do fronty pro zpracování. Následně tak k dokumentu mohou být jednoduše doplněna metadata a provedeno její správné zařazení k business záznamům CRM systému. Dokumenty mohou uživatelé do CRM vkládat také jednotlivě prostřednictvím obdobné Drag&Drop komponenty jako při hromadném uložení.

Standardní řízení přístupu k dokumentům

Vzhledem k tomu, že elektronické dokumenty jsou pro uživatele k dispozici pouze v prostředí systému CRM, může administrátor využít všechny standardní nástroje Microsoft Dynamics 365 pro ochránění přístupu k citlivým informacím. K nastavení politik zabezpečení tak není potřeba duálního nastavování CRM a dokumentového systému, které je často pro obdobné řešení potřeba.

Oddělovač

datasheet ke stažení

Oddělovač