Co právě řešíme
oddělovač
MENU

MS Dynamics CRM pro Wolters Kluwer

Únor 2016 – Dokončili jsme implementaci systému Microsoft Dynamics CRM ve společnosti Wolters Kluwer.

Výchozí situace u zákazníka:

Jednoduché, na zakázku vyrobené, avšak nedostačující a nevyužívané, CRM. Obchodníci měli informace roztříštěné na více místech, reporting jejich aktivit zabíral velkou část jejich času, a obdobně příprava podkladů pro jejich aktivity vyžadoval zbytečně velké úsilí. Hotlinové zásahy nebyly evidovány, takže nebylo možné reagovat na možné blížící se výpovědi zákazníků nebo se vyhnout nepříjemným překvapením na obchodních schůzkách. Stejně tak nebylo u zákazníků evidováno, které marketingové kampaně na ně byly vedeny.

Naše řešení:


Podpora těchto klíčových procesů:

 • získávání nových zákazníků
 • upsale a cross-sale u existujících zákazníků
 • marketingová segmentace a vedení marketingových kampaní
 • evidence důležitých telefonátů 

CRM je napojeno na core system NAV – z NAV jsou přenášeny smluvní informace o zákaznících, jejich kontaktech a vzájemných vztazích, a jejich licencích a jím souvisejícím informacím. Uživatelé mohou do CRM zadávat všechny další informace:

 •  dodatečné informace o zákaznících
 • obchodní příležitosti
 • aktivity u zákazníků
 • potenciální nové zákazníky
 • provedené telefonní hovory marketingových kampaní
 • zadávat úkoly obchodníkům
 • hotline zásahy

Přínosy po nasazení

 • efektivnější sdílení zákaznických informací – všechny jsou na jednom místě, takže obchodník se snadno připraví na schůzku, nebo si snadno sám připraví svůj obchodní plán
 • méně úsilí pro řízení obchodníků – obchodníci do jednoho místa vykazují jejich činnost a vývoj jejich obchodních případů 
 • výstupy pro vedení společnosti jsou v přehledné formě a jsou automatizované
 • marketingové, zákaznické i hotlinové oddělení sdílí stejné informace a ukládá je na stejné místo – tím je urychlen tok dat a úkolů mezi těmito pracovními skupinami a snížena chybovost.
Oddělovač