Leady / Merk

Využijte naplno potenciál svého webu

Systém Leady.cz identifikuje firmy, které navštívili Váš firemní web, zjistí co je zajímalo a doplní jejich obraty, emaily, telefony, jména a další. Naše add-on řešení spočívá v integraci systému Leady.cz s Microsoft dynamics CRM, tzn. marketingový pracovníci mají přímo v prostředí CRM dostupné informace o návštěvách svých webových stránek. Tyto firmy se v CRM objeví jako zájemci a jsou připraveny k dalšímu zpracování dle standardních postupů.

Základní výhody řešení Integrace se systémem Leady.cz

  • Automatické generování zájemců, kteří projevili skutečný zájem návštěvou webových stránek
  • Podrobné informace o každém zájemci (obor činnosti, obrat, kontakty, navštívené stránky)
  • Informace jsou staženy, jsou součástí Microsoft Dynamics CRM

Stáhněte si datasheet

Základní funkce

Data o návštěvách firemního webu se z portálu Leady.cz stahují automaticky dvěma způsoby:

  • Každých x hodin dle parametru „Interval stahování“ v nastavení CRM
  • 1 x denně v 5:00 se stahuje výsledný soubor za minulý den

Stažené leady se ukládají ve standardní entitě Zájemce, která je rozšířena o potřebná pole tak, aby se uložily všechny dostupné informace ze systému Leady.cz. Informace o navštívených stránkách se ukládají v podřízené entitě Navštívené stránky. Pokud je uložený lead již existujícím zákazníkem, je systémem automaticky propojen se záznamem v entitě Obchodní vztah dle IČ.