Microsoft Dynamics CRM

Ultimátní řešení péče o zákazníky a komplexní nástroj pro jejich spokojennost.

Reference
crm_kolecka

Zaměřeno na růst produktivity

 • Podpora obchodního týmu
 • Úspora času pro obchodníky
 • Automatizace obchodního cyklu
 • Informace o zákaznících na jednom místě
 • Zvyšování výnosů
 • Lepší firemní strategie
 • Zvýšení příjmů ze styku se zákazníky

Péče o stávající zákazníky

 • Nástroj pro rychlejší klientskou podporu
 • Kvalitní a včasná odezva na dotazy klientů
 • Přesnější odpovědi na časté klientské dotazy
 • Možnost měřit spokojenost klientů, výkonnost, reakční doby, plnění SLA

Finanční zdraví firmy

 • Spolehlivé a rychlé předpovědi
 • Další příležitosti růstu obratu u zákazníků
 • Informace pro cross/up sell
 • Efektivní prodejní a marketingové aktivity
 • Měřitelné výsledky (ROI, TCO)

Budování vlastní značky

 • Přehled o úspěšnosti jednotlivých služeb
 • Zacílení na efektivní kanály
 • Segmentace zákazníků / služeb
 • Podpora marketingové komunikace
 • Měřitelné výsledky

Klíčové vlastnosti

CRM-1
 • Obchodníci musí zákazníkům prodávat a nabízet jinak, protože nákupní způsoby se změnily
 • Obchod potřebuje rychle vyhodnocovat velké množství informací a důležitých dat z dostupných zdrojů
 • Pro obchodníky bude snazší určit si své pracovní priority a postupy
CRM-2
 • Využívejte obchodní a kontaktní informace o společnostech až z 30 000 zdrojů
 • Data přístupná přímo z aplikace CRM bez nutnosti prohledávat externí zdroje
CRM-prilezitost
 • Microsoft Social Listening Vám pomůže zjistit, co vše se děje kolem vás
 • Informace a data ze sociálních médií jsou k dispozici jak o vašich zákaznících, tak o prospektech přímo v CRM
 • Můžete sledovat komunikaci o produktech, značkách, konkurenci nebo běžících kampaních
CRM-4
 • Na základě reálných dat můžete v intuitivním prostředí sami odhalovat trendy a souvislosti, které jinak zůstávají skryty
 • Máte k dispozici komplexní informace (jak interních z firmy, tak z externích zdrojů), které si dle potřeby dál analyzujete
 • To vám umožní pružně reagovat na změny poptávky a dostatečně včas přijímat důležitá manažerská rozhodnutí
CRM-kdykoliv-kdekoliv
 • Pracujte ve stále stejném prostředí a systému bez ohledu na to, zda používáte počítač, tablet nebo mobil
 • Dotykové ovládání umocní zážitek z práce a ohromí zákazníky
 • Pracovní dokumenty můžete upravovat například v MS Office pro iPad a k datům o zákaznících můžete přistupovat ze svého telefonu
vlastnosti-crm-dokumentace
 • Sdílený pracovní prostor se automaticky vytvoří ve chvíli vzniku obchodní příležitosti v CRM
 • Jednotliví spolupracovníci mohou naráz upravovat dokumenty a výsledný dokument je tak rychleji hotový

Komu Microsoft Dynamics CRM pomáhá?

Obchod-ms-crm

MS Dynamics CRM je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů a poskytuje veškeré nástroje a funkce, které jsou potřebné k vytvoření a udržení dobrého přehledu o zákaznících. Od prvotního kontaktu při oslovování trhu, přes prodej, až po následnou péči o stávající klientelu. CRM je možné propojit na telefonii – přímé včlenění telefonních funkcí do CRM bez nutnosti přepínání mezi jednotlivými aplikacemi. Díky možnosti nahrávání hovorů získá management i přesnou evidenci komunikace s firemním trhem.

 • Úplný pohled na zákazníky
 • Spolehlivé přijetí uživateli
 • Plánování aktivit a udržování kontaktu se zákazníkem
 • Zjednodušení obchodních procesů
 • Měření úspěšnosti obchodních procesů
 • Dostupnost informací o zákaznících odkudkoli
marketing-crm

Podpořte činnost marketingového oddělení naším rozšířením standardního CRM konceptu o funkci E-mailové kampaně. Toto řešení nabízí nástroje pro oslovení a získání nových zákazníků a upevnění stávajících obchodních vztahů se současnými klienty.

 • Správně zacílený marketing, snadná příprava cílových segmentů
 • Souběžná koordinace obchodních a marketingových akcí
 • Snadné vyhodnocení úspěšnosti marketingových aktivit
 • Tvorba, realizace a vyhodnocení kampaně na jednom místě
 • Rychlý návrh reakcí i emailů včetně tvorby šablon
 • Přehled uhrazených i neuhrazených splátek zákazníků
 • Vyhodnocení úspěšnosti e-mailingu
 • Identifikace nových zájemců o produkty a služby
servis-crm

Důsledný servis o stávající klienty upevňuje vztahy s klienty pomocí kvalitních služeb a precizního řešení podnětů, připomínek a stížností. Servisní modul nabízí dokonalý přehled o historii a kategorizaci všech požadavků. Nabízíme možnost napojení CRM na zákaznický portál – zákazník pracuje s webovým portálem, kde zadává své požadavky, ověřuje jejich stav, přidává komentáře, schvaluje jejich pracnost apod.

 • Zvyšování kvality péče o stávajícího zákazníka
 • Detailní přehled o požadavcích stávajících zákazníků a stavu jejich plnění
 • Přehledný souhrn o práci zaměstnanců včetně jejich vytíženosti
 • Možnost nastavit zástupnost pro požadavky v době nepřítomnosti zaměstnance
 • Snadná segmentace a identifikace trendů
 • Měřitelné výsledky (výkonnost, reakční doby, plnění smlouvy o servisní podpoře)

Proč si vybrat právě kWare?

750
spokojených uživatelů CRM
20 let
zkušeností ve vývoji SW řešení
99,9%
dostupnost programů Office 365
500
šťastných uživatelů PSW/erp

PDF ke stažení