Dynamics 365

oddělovač
MENU

Ultimátní řešení péče o zákazníky a komplexní nástroj pro jejich spokojennost.

Zaměřeno na růst produktivity

 • Podpora obchodního týmu
 • Úspora času pro obchodníky
 • Automatizace obchodního cyklu
 • Informace o zákaznících na jednom místě
 • Zvyšování výnosů
 • Lepší firemní strategie
 • Zvýšení příjmů ze styku se zákazníky

Péče o stávající zákazníky

 • Nástroj pro rychlejší klientskou podporu
 • Kvalitní a včasná odezva na dotazy klientů
 • Přesnější odpovědi na časté klientské dotazy
 • Možnost měřit spokojenost klientů, výkonnost, reakční doby, plnění SLA

Finanční zdraví firmy

 • Spolehlivé a rychlé předpovědi
 • Další příležitosti růstu obratu u zákazníků
 • Informace pro cross/up sell
 • Efektivní prodejní a marketingové aktivity
 • Měřitelné výsledky (ROI, TCO)

Budování vlastní značky

 • Přehled o úspěšnosti jednotlivých služeb
 • Zacílení na efektivní kanály
 • Segmentace zákazníků / služeb
 • Podpora marketingové komunikace
 • Měřitelné výsledky
Oddělovač

Klíčové vlastnosti

 data-srcset

Zaměření na podstatné věci a přehledné uspořádání

 • Obchodníci musí zákazníkům prodávat a nabízet jinak, protože nákupní způsoby se změnily
 • Obchod potřebuje rychle vyhodnocovat velké množství informací a důležitých dat z dostupných zdrojů
 • Pro obchodníky bude snazší určit si své pracovní priority a postupy
 data-srcset

Relevantní informace o zákaznících

 • Využívejte obchodní a kontaktní informace o společnostech až z 30 000 zdrojů
 • Data přístupná přímo z aplikace CRM bez nutnosti prohledávat externí zdroje
 data-srcset

Rozpoznání příležitosti v pravý čas

 • Microsoft Social Listening Vám pomůže zjistit, co vše se děje kolem vás
 • Informace a data ze sociálních médií jsou k dispozici jak o vašich zákaznících, tak o prospektech přímo v CRM
 • Můžete sledovat komunikaci o produktech, značkách, konkurenci nebo běžících kampaních
 data-srcset

Nový pohled na prodejní data

 • Na základě reálných dat můžete v intuitivním prostředí sami odhalovat trendy a souvislosti, které jinak zůstávají skryty
 • Máte k dispozici komplexní informace (jak interních z firmy, tak z externích zdrojů), které si dle potřeby dál analyzujete
 • To vám umožní pružně reagovat na změny poptávky a dostatečně včas přijímat důležitá manažerská rozhodnutí
 data-srcset

Kancelář kdykoli a kdekoli

 • Pracujte ve stále stejném prostředí a systému bez ohledu na to, zda používáte počítač, tablet nebo mobil
 • Dotykové ovládání umocní zážitek z práce a ohromí zákazníky
 • Pracovní dokumenty můžete upravovat například v MS Office pro iPad a k datům o zákaznících můžete přistupovat ze svého telefonu
 data-srcset

Snadná správa dokumentace

 • Sdílený pracovní prostor se automaticky vytvoří ve chvíli vzniku obchodní příležitosti v CRM
 • Jednotliví spolupracovníci mohou naráz upravovat dokumenty a výsledný dokument je tak rychleji hotový
Oddělovač

Komu Dynamics 365 pomáhá?

Obchod Marketing Klientský servis
 data-srcset

Dynamics 365 je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů a poskytuje veškeré nástroje a funkce, které jsou potřebné k vytvoření a udržení dobrého přehledu o zákaznících. Od prvotního kontaktu při oslovování trhu, přes prodej, až po následnou péči o stávající klientelu. CRM je možné propojit na telefonii – přímé včlenění telefonních funkcí do CRM bez nutnosti přepínání mezi jednotlivými aplikacemi. Díky možnosti nahrávání hovorů získá management i přesnou evidenci komunikace s firemním trhem.

 • Úplný pohled na zákazníky
 • Spolehlivé přijetí uživateli
 • Plánování aktivit a udržování kontaktu se zákazníkem
 • Zjednodušení obchodních procesů
 • Měření úspěšnosti obchodních procesů
 • Dostupnost informací o zákaznících odkudkoli
 data-srcset

Podpořte činnost marketingového oddělení naším rozšířením standardního CRM konceptu o funkci E-mailové kampaně. Toto řešení nabízí nástroje pro oslovení a získání nových zákazníků a upevnění stávajících obchodních vztahů se současnými klienty.

 • Správně zacílený marketing, snadná příprava cílových segmentů
 • Souběžná koordinace obchodních a marketingových akcí
 • Snadné vyhodnocení úspěšnosti marketingových aktivit
 • Tvorba, realizace a vyhodnocení kampaně na jednom místě
 • Rychlý návrh reakcí i emailů včetně tvorby šablon
 • Přehled uhrazených i neuhrazených splátek zákazníků
 • Vyhodnocení úspěšnosti e-mailingu
 • Identifikace nových zájemců o produkty a služby
 data-srcset

Důsledný servis o stávající klienty upevňuje vztahy s klienty pomocí kvalitních služeb a precizního řešení podnětů, připomínek a stížností. Servisní modul nabízí dokonalý přehled o historii a kategorizaci všech požadavků. Nabízíme možnost napojení CRM na zákaznický portál – zákazník pracuje s webovým portálem, kde zadává své požadavky, ověřuje jejich stav, přidává komentáře, schvaluje jejich pracnost apod.

 • Zvyšování kvality péče o stávajícího zákazníka
 • Detailní přehled o požadavcích stávajících zákazníků a stavu jejich plnění
 • Přehledný souhrn o práci zaměstnanců včetně jejich vytíženosti
 • Možnost nastavit zástupnost pro požadavky v době nepřítomnosti zaměstnance
 • Snadná segmentace a identifikace trendů
 • Měřitelné výsledky (výkonnost, reakční doby, plnění smlouvy o servisní podpoře)
Oddělovač
Oddělovač
Oddělovač
Oddělovač
 height 2004

Microsoft CRM od roku 2004

 height 2000+

Spokojených uživatelů CRM

 height 20 let

Zkušeností ve vývoji SW řešení

 height 99,9 %

Dostupnost programů Office 365

 height 500+

Šťastných uživatelů PSW/erp