Co právě řešíme
oddělovač
MENU

Rychlé a efektivní řízení projektů

Rychlé a efektivní řízení projektů na platformě Dynamics 365

V dnešní turbulentní době, která je velmi ovlivněná pandemií Covid 19, vyvstávají před majiteli a managery firem otázky spojené s nutnými úsporami.

Jedním z někdy neprávem opomíjených způsobů optimalizace nákladů a výnosů je reinženýring vedení projektů. Ke správnému nastavení potřebných procesů vám může pomoc standardizovaný nástroj z díly kWare postavený na platformě Dynamics 365 – Základy Project Service Automation. Funkcionalitu tohoto předpřipraveného nástroje, balíčku, je po jeho nasazení možno dále rozšiřovat podle specifických potřeb každé společnosti.

Implementací našeho řešení získáte mimo jiné:

  • Jednotný přehled o projektech
  • Reálná data o vytíženosti zdrojů
  • Reálná data o ziskovosti projektů
  • Nástroj pro plánování zdrojů na projekt podle rolí, zkušeností a dalších kritérií
  • Integraci na Microsoft 365 (Office 365)

Ukázky z nabízeného řešení naleznete zde:

Více informací vám rádi poskytneme na

Oddělovač