Propojení Dynamics CRM a Helios Green

Dokončili jsme integraci informačních systémů Dynamics CRM a Helios Green ve společnosti OKsystem, a.s. Při nasazení CRM pro podporu obchodních procesů vznikl požadavek na sjednocení databáze zákazníků evidovaných v systémech CRM a Helios Green. Při analýze bylo zjištěno, že se novým zákazníkem přicházejí do styku jako první obchodníci, kteří používají CRM, teprve v okamžiku evidence objednávky je potřeba založit zákazníka i v systému Helios Green, kde jsou pak některá jeho data primárně udržována.

Integrace v této oblasti byla navržena a realizována následujícím způsobem:

• Obchodník založí zákazníka v CRM
• V okamžiku, kdy je nutno zaevidovat objednávku, obchodník v CRM označí daný záznam k přenesení do systému Helios Green
• Dynamics CRM zavolá webovou službu, předá jí data o nové zákazníkovi a uloží do CRM identifikace záznamu vzniklého v Helios Green.
• Pole s daty, která se budou následně udržovat na straně Helios Green jsou v CRM od té chvíle pouze pro čtení
• Pravidelnou synchronizaci opačným směrem zajišťuje aplikace, která zjišťuje změny na straně Helios Green a přenáší je do CRM

Obrázek 1 Základní schéma integrace

Přínosy řešení:
• jednotná databáze zákazníků
• usnadnění práce obchodníků
• příprava na rozšíření integrace na další agendy
Další rozvoj integrace bude vzhledem k univerzálnosti navrženého řešení pokračovat. Stejným způsobem dojde k integraci databází kontaktních osob. Z Helios Green budou také přenášena do CRM data o fakturaci a platební morálce zákazníků. Obchodník pracující s CRM nebude muset nahlížet do více systémů, aby získal ucelený 360°pohled na zákazníka.