Naše řešení v oblasti výroby

oddělovač
MENU
Optimalizace zásob za použití metody JIT. Víceúrovňové plánování metodou MRP II. Odvádění výroby v reálném čase pomocí výrobního portálu.
Oddělovač

Situace u zákazníka

Manažer výroby

 • Nemá přehled o kapacitách a vytížení jednotlivých strojů a pracovišť
 • Nemá přehled o zásobách materiálu a stavu polotovarů
 • Chybí přehled o operacích, které jsou v kooperaci
 • Chybí přesné propočty nákladovosti výroby jednotlivých výrobků
 • Nejsou k dispozici aktuální materiálové rozpisky a onormované technologické postupy

Vedoucí nákupu

 • Nemá dostatečný přehled o stavu skladu
 • Chybí informace o nedostatečné zásobě materiálu pro výrobu
 • Chybí přehled o dodavatelích a jejich dodacích lhůtách
 • Není evidence materiálu na cestě

Obchodníci

 • Chybí informace o termínech dokončení výroby
 • Nemají dostatek informací o volných kapacitách a možných termínech dokončení zakázky pro zákazníka

Naše možná řešení

Plánování výroby

 • U každého výrobku je definovaný víceúrovňový kusovník
 • V rámci sestavování plánu výroby se kontroluje a případně doplánuje potřebné množství polotovarů a podsestav
 • V rámci technologického postupu je možné definovat a pracovat s kooperacemi
 • Jednotlivé operace technologického postupu jsou normované
 • Probíhají přesné nákladové kalkulace na základě skutečných vstupů (materiál, jednicové náklady, atd.)
 • Výstupy z výroby jsou použity jako vstupy pro automatizované nákladové účetnictví

Plánování nákupu

 • Podle stavu objednávek, zakázek, rezervací a dalších vstupů se sestavuje plán nákupu
 • Podle parametrů u jednotlivých dodavatelů (cena, termín, kvalita,…) systém automaticky navrhuje nejvhodnějšího dodavatele
 • Konsolidací objednávek na dodavatele dochází k úsporám vícenákladů (např. za dopravu)

Obchodní oddělení

 • Díky provázanosti zákaznických objednávek a výrobních zakázek je v objednávce zobrazen termín dokončení výrobku a je možné jej komunikovat se zákazníkem
 • Obchodník je proaktivně informován systémem o případných změnách termínů výroby s dopadem na termín dodání zákazníkovi
Oddělovač

Přínosy zavedení PSW/erp

 • Operativnější plánování výrobních zakázek
 • Efektivnější využívání podnikových zdrojů
 • Podrobné sledování nákladovosti jednotlivých výrobků
 • Detailní plánování výrobních operací
 • Úspora nákladů díky optimalizaci stavu zásob a materiálových toků
 • Snadné sdílení informací napříč celou společností