Řešení v oblastí potravinářství

oddělovač
MENU
Snadná zpětná dohledatelnost použitých šarží. Hlídání doby expirace včetně kontrolování platnosti dodávek. Sledování skladovacích, výrobních a transportních podmínek.
Oddělovač

Situace u zákazníka

Manažer kvality

 • Nemá přehled o kvalitě vstupů s návazností na šarže a exspirace
 • Obtížně zajišťuje zpětnou dohledatelnost na základě informace o vadných šaržích
 • Nemá přesnou evidenci výsledků kontrolních testů kvality
 • Chybí mu jednoduchá, ale podrobná evidence recepturách, certifikátech kvality apod.

Vedoucí logistiky

 • Nemá dostatečný přehled o stavu skladu s informací o exspiracích
 • Chybějí mu informace o skladovacích a transportních podmínkách (teplota apod.)
 • Vede si pomocnou evidenci vlastních šarží, datumů výroby a exspirace u těch dodávek, kde není použita šarže výrobce

Obchodníci

 • Nemají informace o minimální době exspirace při dodávce zákazníkovi
 • Nemají dostatek informací o stavu zásob a možných termínech dodání
 • Nemají dostupné certifikáty kvality v případě, že je zájemce vyžaduje k nahlédnutí

Naše možná řešení

Identifikace zboží

 • U každé skladové položky je evidován každý test kvality, který byl realizovaný se zaznamenáním výsledku
 • Šarži je možné označit jako vadnou a systém sám dohledá všechny operace s vadnou šarží a sestaví report o nákupech a prodejích, případně do jakého výrobku byla daná šarže použita
 • U skladové položky jsou jako přílohy uloženy informace o složení, certifikátech kvality a další potřebné informace
 • U každé šarže je sledován datum výroby a datum exspirace, případně další potřebné atributy

Logistické informace

 • U každé skladové položky se evidují skladovací a transportní podmínky
 • U každé dodávky je možné připojit a následně doložit informace o dodržení transportních podmínek
 • Z reportu skladových zásob je snadné identifikovat ty šarže, který se blíží datum exspirace nebo, které již exspirovaly

Obchodní informace

 • U každého zboží je možné podle zákazníka evidovat minimální dobu do exspirace, kterou zákazník akceptuje a skládat podle toho expedici k zákazníkovi
 • Obchodník je proaktivně informován systémem o případných problémech se zásobami, kde se blíží konec exspirace
Oddělovač

Přínosy zavedení PSW/erp

 • Snadná práce se šaržemi a exspiracemi u zboží
 • Efektivní zajištění zpětné dohledatelnosti v případě problémů s kvalitou
 • Sledování výsledků testů kvality a jejich plánování podle časových period
 • Systém informuje s předstihem o končící době exspirace u skladových položek
 • Informace o složení jsou snadno dustupné