Řešení v oblasti medií

oddělovač
MENU
Automatizace dodávek tiskovin a veškerých obslužných procesů. Systém pro kontrolu měnících se adres zákazníků a napojení na externí distribuční kanály.
Oddělovač

Situace u zákazníka

Obchodní a marketingový ředitel

 • Obtížný přístup k datům z ostatních používaných systémů
 • Neúplná správa obchodních případů
 • Nedostatek potřebných informací
 • Nepřehledné uspořádání důležitých dat a dokumentů
 • Neúplné analýzy pro přesné plánování
 • Neefektivní řízení prodeje

Marketingový ředitel

 • Chybí přesná segmentace zákazníků
 • Špatná nebo žádná koordinace marketingových akcí v regionech
 • Neexistuje evidence reakcí zákazníků a zájemců na kampaně
 • Nelze analyzovat probíhající ani ukončené marketingové kampaně
 • Není možné vytvořit věrnostní program pro stávající zákazníky
 • Žádná kontrola a možnost porovnání předpokladů a skutečnosti

Ředitel distribuce a předplatného

 • Zdlouhavé a velice náročné manuální zakládání předplatného
 • Neexistence standardu evidence v jednotlivých regionech

Finanční ředitel

 • Chybí podklady pro plánování cashflow

Ředitel IT

 • Obtížná integrace se systémy třetích stran
 • Pracná synchronizace dat mezi systémy
 • Zdlouhavé ruční importy dat
 • Obtížná správa a další rozvoj systému

Naše možná řešení

Marketing

 • Správa segmentů a marketingových seznamů
 • Marketingové kampaně a jejich vyhodnocování
 • Kontrola nákladů – plán vs. skutečnost

Správa klientů

 • Správa zákazníků a kontaktních osob
 • Registrace ze samoobslužného internetového portálu
 • Integrace s dalšími aplikacemi

Objednávky předplatného

 • Evidence objednávek a závazky
 • Evidence a logistika prémií
 • Zadávání objednávek ze samoobslužného internetového portálu
 • Cenotvorba a plán vydání

Výpočet provizí a věrnostní programy

 • Regiony a servisní centra
 • Správa profilů členů, věrnostních programů a benefitů
 • Členské karty a body za transakce
 • Participace partnerů a promo akce

Reklamace, stížnosti a správa neplatičů

 • Doručovací a platební
 • Evidence a reklamace prémií, cenotvorba a plán vydání
 • Zadávání objednávek ze samoobslužného internetového portálu
 • Vedení a následné ukončení předplatného neplatičům
 • Integrace s účetním systémem (stav plateb na kartě zákazníka)

Reporting a Business Intelligence

 • Sledování nákladu, prodeje, remitendy
 • Sledování výkonnosti pracovníků a týmů
 • Srovnání regionů, časových období
 • Sledování odhlášek, reklamací
Oddělovač

Přínosy zavedení CRM

 • Centralizace všech dat a důležitých informací o zákazníkovi
 • Kvalitnější a zrychlejší poskytování služeb v oblasti předplatného, reklamací, věrnostních programů atd.
 • Zvýšení prodeje a udržení stávajících zákazníků
 • Snadnější a přesnější plánování a předpovědi
 • Spolehlivější analýza a řízení zdrojů
 • Zefektivnění opakovaných činností – automatizace procesů
 • Automatický přenos dat díky snadné integraci s dalšími IS
 • Zjednodušení manuální práce při přepisu dat mezi systémy
 • Sjednocení pracovních procesů a metodik