Oblast cestovního ruchu

oddělovač
MENU
Zvýšení prodejů zájezdů, větší výtěžnost marketingových akcí a získání pružných analýz, a to i v reálném čase. Relevantní dlouhodobé plánování prodeje díky shromažďování informací o cestujících. Systém pro zpracovávání reklamací propojený s rezervačním systémem.
Oddělovač

Situace u zákazníka

Obchodní a marketingový ředitel

 • Chybí vhodný nástroj pro sběr informací o zákaznících
 • Nedostatek analytických informací pro dlouhodobé plánování
 • Často neexistující nástroj na řízení obchodních kampaní
 • Nepřesné určování cílů a obchodních kampaní
 • Analýzy musí provádět IT oddělení (na vyžádání, zdlouhavé)

Vedoucí reklamačního oddělení

 • Systém reklamací je oddělený od rezervačního systému
 • Složitá kontrola historie zákazníka
 • Obtížné rozhodování a reakce na reklamaci
 • Prodlužuje se čas vyřízení reklamace
 • Ruční vyplňování informací o zákazníkovi
 • Dopisy a rekce obvykle řučně psané ve wordu

Prodejci

 • Nepřesná nabídka služeb a produktů
 • Komplikované nebo žádné členění zákazníků (nový, častý, VIP)
 • Chybí historie zákazníka (oblíbená destinace, zájezdy, atd.)

Naše možná řešení

Obchodní plánování

 • Analyzuje prodeje současné sezóny
 • Zpracovává trendy na základě dlouhodobých údajů
 • Odhaduje budoucí vývoj zákaznických požadavků
 • Vhodné komunikačních kanály marketingové kampaně
 • Správné určení produktů pro různé zákaznické segmenty

Reklamace

 • Přehledné uspořídání informací a historie zákazníků
 • Správná a včasná reakce na reklamaci
 • Reklamace je zpracovávána pomocí ITQ kodexu (každé výtce je přiřazena důležitost a případná kompenzace)
 • Automatizované procesy při reklamaci (odpovědi, lhůty, připomínky)
 • Předpřipravené šablony pro odpovědi a reakce

Prodej na prodejně

 • Snadná identifikace zákazníka a členění zákazníků
 • Přehledné uspořádání historie a sběr informací
 • Okamžitá reakce na situaci (prodej letenek, pronájmů aut, atd.)
 • Včasná komunikace s nadžízenými a s centrálou
Oddělovač

Přínosy zavedení CRM

 • Zvýšení prodejů zájezdů z důvodu okamžité identifikace a kvalifikace zákazníka, který přišel na prodejní místo
 • Efektivnější prodej zájezdů z důvodu přesnějších nákupů ubytovacích a přepravních kapacit získaných pomocí analýz většího množství přesnějších dat
 • Větší výtěžnost marketingových akcí a kampaní z důvodu lepší segmentace oslovovaných zákazníků
 • Získání jednotné správy informací o zákaznících a cestujících – snížení nákladů na správu těchto informací
 • Získání schopností pružných analýz, a to i v reálném čase – snížení nákladů na provádění analýz
 • Rychlejší, jednodušší a přesnější reakce na reklamace