Řešení v oblasti financí

Řízení obchodních případů v přímém kanále a v prodeji přes vendorskou síť, centralizace dat z externích systémů na jedno místo, nahrazení množství excelových souborů, které vede ke zvyšování efektivity obchodního týmu. Plánování a vyhodnocení marketingových kampaní cílených na klienty.

Finance

Situace u zákazníka

Proti

Ředitel partnerských sítí

 • Neexistuje přehled o aktivitách obchodních manažerů u společného klienta
 • Obtížná řiditelnost jednotlivých partnerských sítí
 • Odcházející obchodní manažer sebou odnáší kontakty i informace
 • Skenované dokumenty se musí ručně zakládat

Ředitel úseku zpracování smluv

 • Časté dotazy od obchodních manažerů na podmínky smluv
 • Ruční zakládání dokumentů ze scanovny na konkrétní uložiště

Service desk manažer

 • Pomalé zpracování dotazů na Service desk
 • Opakované dotazy operátorů na to samé téma
 • Partner nemusí být spokojený s dobou zpracování

Naše možná řešení

Pro

Řízení obchodních manažerů a jejich aktivit

 • Snadné vedení záznamů o komunikacích s klienty
 • Efektivní řízení obchodních manažerů a celých sítí obchodních partnerů
 • Sdílený přehled hotových a rozpracovaných bodech u partnera
 • Databáze všech kontaktů a fází jednání s obchodními partnery

Smluvní dokumentace

 • Centralizované uložiště faktur a smluv
 • Přehledné uspořádání dokumentů a dat
 • Možnost okamžitého nahlédnutí do podmínek smluv

Service desk

 • Přehled o datech klientů, reklamacích a historii komunikace
 • Rychlé zpracování požadavků obchodních partnerů

Přínosy zavedení CRM

Prohlédněte si naše reference