Oblast cestovního ruchu

Zvýšení prodejů zájezdů, větší výtěžnost marketingových akcí a získání pružných analýz, a to i v reálném čase.

Relevantní dlouhodobé plánování prodeje díky shromažďování informací o cestujících. Systém pro zpracovávání reklamací propojený s rezervačním systémem.

Cestovní ruch

Situace u zákazníka

Proti

Obchodní a marketingový ředitel

  • Chybí vhodný nástroj pro sběr informací o zákaznících
  • Nedostatek analytických informací pro dlouhodobé plánování
  • Často neexistující nástroj na řízení obchodních kampaní
  • Nepřesné určování cílů a obchodních kampaní
  • Analýzy musí provádět IT oddělení (na vyžádání, zdlouhavé)

Vedoucí reklamačního oddělení

  • Systém reklamací je oddělený od rezervačního systému
  • Složitá kontrola historie zákazníka
  • Obtížné rozhodování a reakce na reklamaci
  • Prodlužuje se čas vyřízení reklamace
  • Ruční vyplňování informací o zákazníkovi
  • Dopisy a rekce obvykle řučně psané ve wordu

Prodejci

  • Nepřesná nabídka služeb a produktů
  • Komplikované nebo žádné členění zákazníků (nový, častý, VIP)
  • Chybí historie zákazníka (oblíbená destinace, zájezdy, atd.)

Naše možná řešení

Pro

Obchodní plánování

  • Analyzuje prodeje současné sezóny
  • Zpracovává trendy na základě dlouhodobých údajů
  • Odhaduje budoucí vývoj zákaznických požadavků
  • Vhodné komunikačních kanály marketingové kampaně
  • Správné určení produktů pro různé zákaznické segmenty

Reklamace

  • Přehledné uspořídání informací a historie zákazníků
  • Správná a včasná reakce na reklamaci
  • Reklamace je zpracovávána pomocí ITQ kodexu (každé výtce je přiřazena důležitost a případná kompenzace)
  • Automatizované procesy při reklamaci (odpovědi, lhůty, připomínky)
  • Předpřipravené šablony pro odpovědi a reakce

Prodej na prodejně

  • Snadná identifikace zákazníka a členění zákazníků
  • Přehledné uspořádání historie a sběr informací
  • Okamžitá reakce na situaci (prodej letenek, pronájmů aut, atd.)
  • Včasná komunikace s nadžízenými a s centrálou

Přínosy zavedení CRM

Prohlédněte si naše reference