Co právě řešíme
oddělovač
MENU

Emailkampaně – Nahrazení služby “Trackovací doména” novou službou “Trackovací certifikát”

Vážení uživatelé služby Emailkampaně,

S ohledem na stále zpřísňující se bezpečnostní standardy internetové komunikace bude od 1.1.2021 služba „Vlastní trackovací doména“ zrušena a nahrazena novou službou „Vlastní trackovací certifikát“.

Tuto změnu si vynucuje nový standard HTTPS přesměrování (HSTS – více informací např. zde), který budou používat všechny prohlížeče na jádru Chromium a s ohledem na doporučení W3C konsorcia se předpokládá podpora i ostatních prohlížečů a e-mailových klientů.

Nově již nebude možné přesměrovávat URL adresy na úrovni DNS záznamů bez patřičného certifikátu.

Proto měníme výše uvedenou službu a rozšiřujeme jí o pořízení platného certifikátu a jeho správu. V ceně služby bude i nastavení pro konkrétní zákaznickou doménu.

Vzhledem k tomu, že certifikát je nutné pořídit vždy minimálně na 1 rok a stejně tak ho i prodloužit a nastavit, jsme nuceni toto promítnout do ceny služby.

Nově tak služba „Vlastní trackovací certifikát“ půjde objednat pouze vždy na 1 rok za cenu 4 990,-Kč bez DPH. V ceně služby je obsaženo:

  • Pořízení vlastního certifikátu a jeho aktivace (při prodloužení pak obnova certifikátu vč. administrativy)
  • Nastavení trackovací domény, vč. certifikační služby
  • Kompletní roční provoz služby

Ve vyúčtování služby vůči klientům se výše uvedené změna promítne následovně:

  1. Roční tarif  – při obnovení tarifu se roční cena služby automaticky upraví a služba se upgraduje
  2. Měsíční tarif – Klient obdrží nabídku na roční tarif s celkovým zvýhodněním plánu o 10% oproti měsíční platbě a zároveň výzvu k aktivaci nové služby (překročení se budou účtovat kvartálně zpětně) . Pokud bude chtít setrvat u měsíční fakturace, pak:
    1. Pokud klient nemá službu trackovací doména, bude mu automaticky nově zřízena služba “vlastní trackovací certifikát” a bude mu naúčtována s nejbližším měsíčním vyúčtováním
    2. Pokud má službu trackovací doména – bude převedena na roční platbu a upgradována na novou službu
  3. Nový klient – automaticky mu bude služba zřízena a účtována v rámci předplatného.

Prosím, vezměte na vědomí, že bez platného certifikátu nebudou fungovat žádné odkazy v e-mailech a ani on-line verze zákaznických newsletterů.

Pevně věříme, že i přes počáteční komplikace, povede výše zmíněný nový standard k celkově bezpečnější internetové komunikaci.

Oddělovač