decoding

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 je rodina řešení pro firemní zákazníky, která jim pomáhá v lepším a efektivnějším řízení business procesů.

oddělovač
MENU

Microsoft Dynamics 365 je rodina řešení pro firemní zákazníky, která jim pomáhá v lepším a efektivnějším řízení business procesů. Jednotlivé v D365 obsažené služby pokrývají kompletní problematiku řízení firmy od prodeje, obchodu a marketingu, přes výrobu, skladování, účetnictví, řízení projektů až po servis koncových uživatelů nebo správu lidských zdrojů.

Řízení soudobé firmy klade enormní tlak na potřebu práce s daty a zpracování informací. Není myslitelné, aby firma byla úspěšná bez systémů, které informačně podporují jednotlivé procesy. Ať už se jedná o online sdílení dat mezi zaměstnanci, napojení se na dodavatele, zpřístupnění informací zákazníkům na portále, automatizované rozhodování, robotizace výroby, jsou to právě informační technologie a systémy, jež jsou dnes jednou z hlavních konkurenčních výhod rozhodujících a úspěšnosti firmy ve svém podnikání.

Proč řešení právě od Microsoftu?

Ve středu pozornosti jsou lidé

Microsoft využívá všeobecné známosti svých kancelářských aplikací z řady Office jako je Word, Excel, Outlook, SharePoint nebo v poslední době čím dál více populární aplikace Teams. Firemní informační systémy Microsoft Dynamics 365 jsou navrženy tak, aby používání a vzhled co možná nejvíce odpovídal těmto Office aplikacím, na které jsou uživatelé zvyklí z každodenní práce. To zaměstnancům pomáhá v rychlejším osvojení si a jednodušším zvládání úkolů při práci s D365 řešeními.

Zároveň je Dynamics s těmito kancelářskými aplikacemi velmi dobře propojen, a tak mají uživatelé možnost své oblíbené aplikace používat jako prodlouženou ruku firemního systému. Může se jednat o zpracování emailů v Outlooku a jejich kopírování do Dynamics přímo z poštovní aplikace, export dat do Excelu k další analýze nebo grafické vizualizaci na jedno kliknutí, nebo naplnění Wordovské šablony a jejím uložení v dokumentové službě SharePoint.

Procesy přizpůsobené na míru

Základní filosofií, která je vtisknuta do jádra všech D365 řešení je, že každá firma má své specifické procesy. Microsoft se nesnaží firmy „napasovat“ do obecného oborového modelu fungování definovaného v jeho systémech. V jednotlivých procesech ponechává rozumnou míru volnosti pro dokonfiguraci nebo dovývoj finálního řešení dle specifických požadavků každé firmy. Společnost, která používá D365, tak má jistotu, že systém podpoří její konkurenční výhody, jímž je zejména odlišný způsob fungování od konkurence. Ještě důležitější se uvedená flexibilita jeví ve středně a dlouhodobém horizontu, kdy je potřeba, aby informační technologie reagovaly na měnící se podmínky na trhu nebo v dané firmě.

Moderní technologie kam se podíváš

Posledním, neméně důležitým bodem, je to, že Microsoft dlouhodobě je a do budoucna s největší pravděpodobností také zůstane subjektem, jež na trhu IT určuje směr a je lídrem v moderních technologiích. Nacházíme se uprostřed období, kdy se systémy přesouvají z firemních serverů do tzv. cloudu, což obecně otevírá obrovské příležitosti pro rozvoj právě podnikových informačních systémů společně s Microsoft cloudovou platformou Azure. Sázka na Microsoft je sázka na jistotu. Na jistotu toho, že i za 5, 10 nebo 15 let budete mít řešení, jež bude soudobé a bude spolupracovat se všemi technologiemi, které budou v danou dobu dostupné na trhu.

Autor článku: Petr Hampejs

Oddělovač