decoding

Microsoft Awards 2019 – revoluční nástroj

Naše společnost je finalistou velmi prestižního ocení Microsoft Awards 2019! Proč? Více v článku.

oddělovač
MENU

„Revoluční nástroj pro výrobu hypotéčního úvěru“,

Implementace navrženého řešení znamenala pro společnost Golem Finance skutečnou revoluci. Umožnila opustit “papírovou” kancelář, zefektivnit proces výroby hypotéčního úvěru (jednání s klientem, s doporučitelem, s bankou) a přípravy na komunikaci a dozorovým orgánem (compliance). Navrhované řešení provádí hypotéční poradce Golem Finance celým procesem výroby hypotéčního úvěru od získání doporučení od realitní kanceláře, přes výběr nejvhodnějšího řešení pro klienta včetně následné péče při refixaci až po vyplácení provize jednotlivým hypotéčním expertům. Součástí řešení je online předávání dokumentů s poskytovateli úvěru.

Před začátkem projektu měl zákazník rozdělené prostředí pro expertní a obchodní část společnosti (různé exelovské tabulky a dokumenty). Neexistovala konsolidovaná data o klientech, neexistovalo upozornění na blížící se konec fixace a podobně. Velkou potřebou tedy bylo sjednotit veškeré procesy do jednoho robustního systému bez nutnosti vytvářet vlastní IT infrastrukturu a umožnit hypotéčním makléřům bez papírovou komunikaci jak s klientem a centrálou tak i se spolupracujícími poskytovateli úvěrů.

Citace zákazníka:

Zvolené řešení nám pomohlo zvýšit efektivitu a kvalitu práce našich hypotečních expertů, kteří mají nyní k dispozici na pár kliků nástroje pro porovnání nabídek bank, data o klientech a stavu rozpracovanosti jednotlivých obchodů. Zároveň jsme díky Géčku přešli na bezpapírové vyřízení hypotéky, což nám neskutečně usnadnilo zvládnutí krizové situace spojené s šířením koronaviru, kdy jsme téměř přes noc mohli přejít na bezkontaktní obsluhu klientů a přenos úvěrových dokumentů do bank. Systém nám v této době dává obrovskou konkurenční výhodu, díky které se nám za relativně krátkou dobu podařilo přivést nové hypoteční experty a rozšířit obchodní síť a zvýšit provizní obrat společnosti.

Čísla:

  • Zrychlení procesu vyřízení úvěru: Pokud má klient k dispozici všechny potřebné dokumenty k žádosti a banka pružný proces schvalování, jsme díky novému řešení v extrémním případě schopni vyřídit schválení úvěru za 1 den.
  • Úspora času hypotečního experta při vyřízení úvěru o 2 hodiny čistého času na 1 obchod (vyhotovení nabídky, sepsání a odeslání žádosti, vyřízení dokumentace a čerpání úvěru). Při 4-5 obchodech za měsíc je to úspora 1 den/měsíc.
  • Snížení nákladů na zasílání dokumentů (souhlasy 101 apod.) poštou: 5000 obchodů ročně x 26 Kč = 130 000 Kč.
  • Úspora na mzdových nákladech Back office – zpracování provizí – úspora 1/3 FTI. Obsluha expertních nástrojů 1/3 FTI = 400 000 Kč/rok.
  • Snížení nákladů na skladování dokumentů: 144 000 Kč/rok.
  • Snížení spotřeby papíru: 300 000 ks papíru ročně, což je při váze 1 papíru 5g dělá 1,5 tuny.
  • Získání 10 nových výkonných hypotečních expertů generujících ročně hypotéky v řádu 100milionů korun.

Libor Vojta Ostatek, jednatel společnosti

Oddělovač