decoding

Co je to reporting?

Říkali jste si někdy, zda se ve vaší společnosti rozhodujete správně a dáváte přednost faktům před osobními dojmy? Odpovědi na tuto otázku vám poskytne Reporting.

oddělovač
MENU

Říkali jste si někdy, zda se ve vaší společnosti rozhodujete správně a dáváte přednost faktům před osobními dojmy? Odpovědi na tuto otázku vám poskytne Reporting.

Reportingem rozumíme přehledné zpracování dat tak, abychom získali informaci o aktuální situaci nebo trendech. Výstupem reportingu může být například:

  • Základní přehled, co mám hotovo a co mám dělat (osobní reporting)
  • Přehled o realizovaných a naplánovaných aktivitách členů týmu (týmový reporting)
  • Vyhodnocení efektivity a trendů (reporting obchodu, výroby, projektů)
  • Komplexní vyhodnocení řízení firmy (Manažerský reporting)

Výstupem může být základní tabulka například v Excelu nebo i komplexní report vygenerovaný systémem agregující data z mnoha informačních systémů.

Kvalitní reporting nelze vytvořit bez správných a kompletních podkladových dat. Výstup, který je přesných součtem nepřesných čísel nám moc nepomůže. Z tohoto důvodu se reporting realizuje nad informačními systémy. Základním systémem pro řízení obchodu, marketingu nebo servisních činností je systém pro řízení vztahů se zákazníky – CRM.

Reporting v systému CRM

Data v systému CRM neslouží pro vyhodnocení jen manažerům, ale také pro jednotlivé pracovníky, aby mohli dělat správná rozhodnutí. Obchodník si může vyhodnotit seznam klientů, které již delší dobu nenavštívil a naplánovat si efektivně jednotlivé služební cesty i díky integrovaným mapovým podkladům. Při přípravě nabídky je vhodné si vyhodnotit komplexní historii klienta a rozhodnout se, zda obsluha klienta není náročnější než výnos z nabízeného produktu. Z manažerského pohledu je možné okamžitě vyhodnotit efektivitu jednotlivých týmů nebo produktů a přijmout správná manažerská rozhodnutí.

Jedním z nejlepších systémů CRM na trhu je řešení na platformě Microsoft D365, které umožňuje využít tyto předpřipravené nebo vlastní reportingové nástroje.

  • Osobní a manažerské Dashboardy
  • Vlastní filtry dat a jejich zobrazení v grafech
  • Průběžné vyhodnocení klíčových ukazatelů (KPI)
  • Vlastní i systémové sestavy
  • Nativní propojení do aplikací Microsoft Word a Excel

Klíčovou funkčností je využití takzvaného „Drilldown“ kdy si proklikem v grafu ze základního přehledu všech produktů zobrazíte informace o konkrétním produktu

Detailnější informace o produktu Dynamics 365 najdete zde

Reporting v Power BI 

V případě, že potřebujeme získat informace nejen ze sytému CRM, ale i z různých datových zdrojů například pro finanční nebo personální reporting, pak je vhodné využít nástroj Power BI, který umožní data propojit a přehledně vizualizovat   Výhodou tohoto řešení je, že data zůstávají uložená v původních systémech a Power BI si je samo načítá a navzájem propojuje. Není tedy nutné řešit nákladnou integraci dat mezi jednotlivými systémy. Řešení Power BI je možné napojit jak na serverová i  cloudová řešení, ale i na soubory Microsoft Excel.

Pomocí tohoto nástroje se dají například vyhodnotit získané výnosy ze systému  CRM a náklady ze zakázek z účetním systému.  Nebo si zobrazit v systému CRM  faktury po splatnosti, aniž bych je musel do systému CRM přenášet.

Data zobrazená v Power BI nejsou jen staticky zobrazená, ale je možné je proklikávat a systém je dynamicky přegeneruje na základě vybraných parametrů. 

Pokud vás zajímá informace nejen o reportingu v D365 nebo Power BI, kontaktujte nás Zde.

Autor článku: Milan Zmátlík

Oddělovač