decoding

Co je cloud a proč dává smysl

Jak funguje, k čemu cloud slouží a jáké má výhody? Více v článku.

oddělovač
MENU

V dnešní době se stále častěji setkáváme s pojmy jako cloud nebo cloud computing, či online služby a podobně. Jedná se stále se rozvíjející oblast poskytovaných služeb nejen pro podniky, ale také pro soukromě osoby. Uživatelům, kteří se rozhodnou cloud využívat, poskytuje řadu významných výhod. Jednou z nich je pohodlí, protože najednou mají přístup ke všem svým nástrojům a datům nezávisle na tom, kde zrovna jsou a na tom, na jakém zařízení zrovna pracují. To znamená, že emaily, rozpracované dokumenty, přístup do informačních systémů apod. je možný prakticky odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Téměř jedinou podmínkou je nutnost stabilního internetového připojení.

Jak funguje cloud computing

Stále ještě se setkáváme s dotazy co to je cloud computing a jaká je jeho definice. Cloudem nazýváme síť velkého množství sdílených serverů. Tyto servery jsou umístěny do obrovských datových center, která jsou rozmístěna po celém světě. Uživatelé si mohou tyto servery nebo programy či služby, které na nich běží, pronajímat. Při pronájmu je nezajímá o jaký jde fyzický server apod. Tyto servery jsou v datových centrech virtualizované (na jednom fyzickém serveru může běžet více virtuálních serverů) a zároveň jsou zálohované. V případě výpadku fyzického serveru převezme automaticky jeho činnost jiný server a uživatel to ani nezaregistruje.

Využívání cloudu na straně uživatele vyžaduje především připojení k internetu. Další parametry zařízení jsou závislé spíš na tom, jakou službu uživatel využívá. Pokud bude třeba jen prohlížet fotky na svém OneDrive (služba datového úložiště, v podstatě vzdálený pevný disk), tak mu stačí jen zařízení, které se připojí k internetu a umí prohlížet fotografie (třeba webový prohlížeč). Pokud se bude ale připojovat třeba k firemnímu informačnímu systému, musí mít zařízení kompatibilní s tím, jaké informační systém vyžaduje. I když stále více moderních informačních systémů (jako např. Microsoft D365 – viz dále) spoléhá na straně klienta na podporovaný webový prohlížeč.

Výhody cloud computingu

Výhodou cloudu je především to, že odpadá nutnost pořizovat, spravovat a provozovat vlastní servery a stejně tak nutnost nakupovat drahé softwarové licence.

Vezměme si příklad malé, začínající firmy. Taková společnost dříve rozhodně nebyla schopná pořídit si servery za statisíce a k nim potřebné licence za desetitisíce korun. Takže většinou začínaly tak, že uživatelé pracovali na nějakém volně šiřitelném software (freeware) a někdy byly tyto podniky při kontrole překvapeny třeba tím, že řada freewarů je pro osobní, ale nikoliv firemní bezplatné využití.

V dnešní době si taková začínající firma může pronajmout jako službu třeba email, balík kancelářských aplikací, a to vše za rozumný měsíční poplatek, který zaúčtuje ihned do nákladů. V případě, že najme nového zaměstnance nebo naopak potřebuje zredukovat počet uživatelů, může toto jednoduše zařídit v administraci služby a platit jen za to, co skutečně využívá.

Kromě této nesporné ekonomické výhody je nezanedbatelným aspektem i to, že firmě odpadá nutnost najímat IT specialisty, kteří se budou o provoz serverů a systémů starat. Větší společnosti se samozřejmě úplně bez IT oddělení neobejdou, ale tito pracovníci mají na starosti především správu klientských stanic (notebooků,..), pomáhají uživatelům s jejich prací formou zaškolení apod.

Další výhodou je bezpečnost. Provozovatel datového centra zajišťuje ochranu před zneužitím dat tím, že vícefaktorově kontroluje přístupy k serverům v datovém centru, a to jak na fyzické úrovni, kdy musí technik jít k serveru, tak i na softwarové úrovni. Z pohledu zabezpečení proti virům je také o servery postaráno mnohem lépe, než je naprostá většina podniků schopna zajistit svými vlastními silami.

Také data jsou ve větším bezpečí, protože jsou automaticky zálohována a v případě výpadku serveru nebo úložiště dat je automaticky přepojováno na zálohu a vytvořena nová záloha. S ohledem na rozmístění datových center po celém světě, tak je možné stanovit, že data budou uložena na jednom kontinentu, ale zálohovat se bude na jiný kontinent.

Na druhou stranu, pokud bychom měli zmínit i nějaké nevýhody, tak tou hlavní je potřeba stabilního, dostatečně rychlého internetového připojení, které, bohužel, ještě v dnešní době není rovnoměrně dostupné po celém našem území. Především podniky z menších měst a obcí mi jistě dají za pravdu. Nicméně i toto se stále zlepšuje. Další nevýhodou může být skutečnost, že data nejsou fyzicky umístěna ve firmě. Především z pohledu směrnice GDPR nebo nařízení některých regulátorů, může jít o problém. I když i v tomto případě existují výjimky. Např. společnost Microsoft vlastní pro svoje cloudové služby jako je např. MS Azure certifikáty a dodržuje standardy v oblasti ochrany osobních údajů, které splňují podmínky nejen GDPR, ale také např. ISO 27001, ISO 27018, HIPAA atd. A také i některé specializované jako je LOPD, platný ve Španělsku.

Příklad cloudového řešení – CRM v cloudu

Jako příklad informačního systému, který je poskytován jako cloudová služba je Microsoft D365. Tento systém dnes díky své modularitě dalece přesahuje hranice vymezené definici CRM systému. Ve svém webovém prohlížeči můžete mít silný nástroj, kterým řešíte jak oblast vlastního CRM, ale také můžete pracovat s marketingovými nástroji nebo plánovat a řídit projekty.

Více se o MS D365 dozvíte ZDE  .

Autor článku: Jiří Klindera

Oddělovač