decoding

Brand

Všichni patrně víme o čem „brand“ je. Definice tohoto termínu zní jasně: “Brand nebo-li značka označuje konkrétní výrobek, službu, organizaci nebo i jednotlivce. Rozumí se jí nejen logo a vizuální prezentace, ale hlavně podstata toho, jak…

oddělovač
MENU

Všichni patrně víme o čem „brand“ je. Definice tohoto termínu zní jasně: “Brand nebo-li značka označuje konkrétní výrobek, službu, organizaci nebo i jednotlivce. Rozumí se jí nejen logo a vizuální prezentace, ale hlavně podstata toho, jak zákazníci pocitově vnímají a jak se ztotožňují se samotnou společností, jejími hodnotami, produkty nebo službami.  

Řada společností dnes čelí v oblasti marketingu nejen výzvě vybudovat úspěšný brand, ale hlavně tomu, že: Nedisponují jednotnou databází zákaznických informací – což jim znemožňuje realizovat cílený marketing. Složitě koordinují několik souběžných akcí. Špatně vyhodnocují úspěšnost marketingových aktivit. Obchod jim vyčítá slabou podporu zvláště v oblasti identifikace nových zájemců o jejich produkty a služby.

Z výše uvedených důvodů nyní přicházíme s řešením, které rozšiřuje standardní CRM pojetí marketingu, jak v oblasti získávání nových zájemců, tak v podpoře retence stávajících klientů a daleko větším vytěžováním jejich potencionálu.

Propojení CRM na leady.cz

Nástroj leady.cz umožňuje přetvořit návštěvníky vašich webových stránek na vaše zákazníky. Systém identifikuje firmy, které navštívily web, aniž by se někde přihlašovali či na cokoliv klikli. Rozpozná, co je zaujalo a doplní kontakty, jména zaměstnanců a další informace nutné pro přípravu na další obchodní aktivity. Ty doporučujeme naplánovat a poté řídit pomocí CRM a s cílem kvalifikovat opravdový zájem návštěvníků webu a posunout je do příležitostí.

Hlavní funkce:

 • Propojení vám umožňuje přetvořit informace o návštěvnících vašich webových stránek na vaše zákazníky. 
 • Rozpozná, co je zaujalo a doplní kontakty, jména zaměstnanců a další informace
 • Ty jsou nutné pro přípravu na další obchodní aktivity, které se naplánují obchodu v CRM s cílem kvalifikovat opravdový zájem návštěvníků webu.
 • V CRM budete mít na jednom místě veškeré informace o zájemcích, oportunitách a jejich uzavření – WIN/LOST
 • Naplníte Vaše marketingové seznamy pro kampaně a to pro akviziční i retenční

Integrací CRM systému s leady.cz získáte potřebné informace pro efektivní zaúkolování jednotlivých obchodníků dle produktových oblastí, tak aby vždy kompetentní osoba oslovila konkrétního zájemce s vhodnou nabídkou pro další jednání. Každý obchodník může být pomocí automatizace obchodního procesu doslova proveden optimální cestou k uzavření obchodu. Management může sledovat nejen průběh obchodního případu, plnění cílů jednotlivých obchodníků, ale i celé firmy. Vedle toho lze analyzovat jak úspěchy, tak prohry v jednotlivých obchodních případech a tomto základě modifikovat stávající obchodní strategii.

Nejen zájemce, ale navštěvují vaše webové stránky – dostanete přehled i o vaší konkurenci, které se bude chtít inspirovat vaší nabídkou. Lze eliminovat zbytečné plýtvání obchodní energií na firmy z „black listu“ – tj. prohlížení vašich webových stránek tzv. „roboty“.

Přínosy:

 • Zisk více nových zákazníků
 • Větší vytěžení stávajících klientů
 • Stanete se pro stávající klienty partnery nikoliv jen dodavateli
 • Usnadní vám segmentaci a identifikaci tržních trendů
 • Kompletní evidence příležitostí včetně analýz úspěšnosti
 • Měřitelné výsledky
  • Možnost oslovit cca 50% firem na trhu
  • Bez tohoto řešení se vám ozve možná 1 % návštěvníků webu
  • O 300 % se zvýší počet nových klientů na základě webu
 • Poznáte efektivitu vašeho marketingu
  • Získáte informace o tom, kdo přišel na základě článku, banneru, sociální sítě
  • Snadno si poté uděláte analýzu V/N kampaní

Pokud vás zajímá více tak si přečtěte produktový list.

Autor článku: Zdeněk Ubry

Oddělovač