Dokončili jsme integraci informačních systémů Dynamics CRM a Helios Green ve společnosti OKsystem, a.s. Při nasazení CRM pro podporu obchodních procesů vznikl požadavek na sjednocení databáze zákazníků evidovaných v systémech CRM a Helios Green. Při analýze bylo zjištěno, že se novým zákazníkem přicházejí do styku jako první obchodníci, kteří používají CRM, teprve v okamžiku evidence objednávky je potřeba založit zákazníka i v systému Helios Green, kde jsou pak některá jeho data primárně udržována.

Integrace v této oblasti byla navržena a realizována následujícím způsobem:

• Obchodník založí zákazníka v CRM
• V okamžiku, kdy je nutno zaevidovat objednávku, obchodník v CRM označí daný záznam k přenesení do systému Helios Green
• Dynamics CRM zavolá webovou službu, předá jí data o nové zákazníkovi a uloží do CRM identifikace záznamu vzniklého v Helios Green.
• Pole s daty, která se budou následně udržovat na straně Helios Green jsou v CRM od té chvíle pouze pro čtení
• Pravidelnou synchronizaci opačným směrem zajišťuje aplikace, která zjišťuje změny na straně Helios Green a přenáší je do CRM

Obrázek 1 Základní schéma integrace

Přínosy řešení:
• jednotná databáze zákazníků
• usnadnění práce obchodníků
• příprava na rozšíření integrace na další agendy
Další rozvoj integrace bude vzhledem k univerzálnosti navrženého řešení pokračovat. Stejným způsobem dojde k integraci databází kontaktních osob. Z Helios Green budou také přenášena do CRM data o fakturaci a platební morálce zákazníků. Obchodník pracující s CRM nebude muset nahlížet do více systémů, aby získal ucelený 360°pohled na zákazníka.

Společnost Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group prochází procesem digitalizace, legislativními změnami a integrací na další pojistný subjekt. V souvislosti se změnami je třeba nejen sjednotit jednotlivé obchodní procesy, ale také zefektivnit jednotlivé činnosti v rámci obsluhy klienta a zpracování marketingových kampaní.

Z důvodu potřeby lepšího řízení, zvýšení propojištěnosti klienta a snížení administrativy jsme implementovali v minulém roce CRM řešení na platformě Microsoft Dynamics CRM spolu s integrační platformou Microsoft BizTalk zajišťující napojení na systémy pojišťovny Kooperativa.


Hlavními přínosy projektu jsou:


Chcete se dozvědět o tomto projektu více? Tak si přečtěte případovou studii.


V minulých měsících jsme dokončili reimplementaci systému Microsoft Dynamics CRM 2011 na zcela nové CRM řešení na platformě Microsoft D365 pro společnost NaCesty.cz s.r.o. Ta působí v segmentu cestovního ruchu.

 Podrobnosti o projektu a jeho přínosech pro klienta naleznete v případové studii. Řešení D365 agreguje veškerá data o cestujících, podporuje klienta v celém obchodním procesu, při tvorbě a realizaci marketingových kampaní, rezervaci kol na vlastní produkt cyklozájezdů v zahraničí a v neposlední řadě i v podrobném reportingu pro management společnosti.

Praha, 2.října 2018  –  Společnost Byznys CRM k 2.10. 2018 získala obchodní podíl ve společnosti kWare a převedla do ní své aktivity v oblasti Microsoft Dynamics 365, čímž došlo k faktickému spojení obou společností. Tato transakce se týká převodu zaměstnanců, stávajících zákazníků a v neposlední řadě i nadstavbových modulů pro Dynamics 365. Dochází tak k trvalému spojení týmů specialistů na CRM (Dynamics 365) z obou společností, což přinese jak znatelný nárůst kapacit, tak i schopnost pokrýt mnohem širší škálu oborových řešení. Sloučením obou týmů vzniká jeden z největších a nejzkušenějších týmů specialistů na Microsoft Dynamics 365 v České a Slovenské republice.

„Dnešní oficiální uzavření strategické aliance, jejíž součástí je personální a majetkové provázání obou společností, je vyústěním dlouhodobé spolupráce našich týmů konzultantů a implementačních specialistů,“ uvedl Martin Čejka, spolumajitel Byznys CRM, který se nově stává obchodním ředitelem společnosti kWare. „Naše spolupráce byla doteď postavena jen na projektové bázi. Měli jsme možnost si na několika projektech ověřit výhody plynoucí z toho, že oborová expertíza specialistů z obou společností se velmi vhodně doplňuje, a že v případě větších zakázek jsou naši specialisté schopni efektivně kooperovat,“ říká další ze spolumajitelů a jednatelů Byznys CRM, Petr Hampejs, který se nově stává také prokuristou společnosti kWare. „Výsledkem předchozí spolupráce byla vždy maximální spokojenost našich zákazníků i vedení obou společností, proto chceme dále pokračovat propojeni do jednoho týmu,“ dodal.

Společnost kWare vznikla již v roce 2003. Původně se zaměřovala čistě na ERP systémy a zakázkový vývoj. Postupně se zaměřila i na cloudové řešení Microsoft Office 365, a v rámci divize CRM také na Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics CRM Online. Mezi její klienty dnes patří kupříkladu Komerční banka, KOOPERATIVA poisťovňa, UniCredit Leasing CZ či Expobank CZ.

„Když jsem přišel před více než 2 lety do kWare, tak jsem měl vizi vybudovat opravdu silný tým, který nebude dělat jen bodyshopové zakázky, ale hlavně vlastní implementační projekty pro střední a velké firmy z oblasti bankovnictví a finančních služeb. To se nám myslím podařilo měrou vrchovatou. Jedinou překážkou k dalšímu stupni rozvoje je velikost firmy a obtížné doplňování zkušenými lidmi. Ti na trhu dnes prakticky nejsou. U Byznys CRM oceňuji několik věcí, které mne přiměly přemýšlet o tak složité záležitosti jako je spojení firem. Znám to z předchozích let, kdy jsem tento proces zažil opakovaně. Hlavním důvodem pro tento krok je, že se s jádrem týmu známe již řadu let a vždy byla naše spolupráce velmi úspěšná. Cením si jejich zaujetí pro technologické novinky typu IoT, kterými se poslední dobou zabývají, a rád bych v tomto trendu pokračoval. Dalším krokem by měl být vlastní produkt vedle dnes již řady vyvinutých rozšíření CRM řešení na platformě Microsoft,“ říká Zdeněk Ubry, ředitel a spolumajitel společnosti kWare.

Díky spojení obou firem budou mít stávající zákazníci k dispozici větší konzultační a vývojářské kapacity pro dodatečné úpravy a rozvoj svých CRM řešení. Ti noví pak získají přístup ke špičkovému know-how obou součástí dnes již jednotného týmu CRM profesionálů. Byznys CRM a kWare do společné strategické aliance vkládají i svá oborová řešení jako např. Emailkampaně, která v minulosti vyvinuly. Společná divize CRM se také chystá vyvíjet další vlastní nadstavbová oborová řešení, která bude nabízet i ostatním implementačním partnerům pro Microsoft Dynamics 365. Stávající zákazníci obou společností tvořících nově vzniklou strategickou alianci se nemusí obávat negativního dopadu tohoto spojení, naopak budou profitovat z výrazného rozšíření týmu odborníků, kteří se jim budou věnovat.

O společnosti kWare
Historie společnosti kWare se začala psát v roce 2003. Firma nabízí vlastní podnikové řešení PSW/ERP pro malé a střední firmy a je partnerem společnosti Microsoft pro Microsoft Office 365 a Microsoft Dynamics 365. Dlouhodobě se také věnuje zakázkovému vývoji. Filozofií společnosti kWare je porozumět podnikání svých zákazníků a podporovat je při dosahování jejich podnikatelských cílů formou vzájemně prospěšného a dlouhodobého partnerství.

O společnosti Byznys CRM
Byznys CRM nabízí komplexní služby při projektech CRM pro řízení vztahů se zákazníky nebo xRM pro řízení vztahů s partnery, dodavateli či jinými subjekty. Firma se zaměřuje na komplexní servis ve všech fázích životního cyklu Microsoft Dynamics 365 – od konzultací, přes analýzu funkčních a procesních požadavků, nasazení CRM systému, včetně vlastních add-on balíčků, až po integraci s jinými systémy a poimplementační podporu.

V měsíci lednu jsme u našeho zákazníka V.Racek – zemědělské technologie s.r.o. dokončili implementaci modulů obchod, logistika a účetnictví. V rámci dalších etap implementace systému PSW/erp v roce 2018 budeme pokračovat nasazením modulu plánování a řízení výroby.

Vážení zákazníci, rádi bychom vám poděkovali za dosavadní spolupráci a popřáli krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2018. Slibujeme, že i v tomto nadcházejícím roce budeme přinášet inovace a překvapující řešení, tak abychom vyhověli Vašim přáním a nápadům. Těšíme se na další spolupráci s vámi.

Na podzim jsme v alianci se společností Byznys CRM s.r.o. dokončili inovativní CRM řešení na platformě Microsoft D365 pro společnost Land Value, s.r.o., která působí v segmentu lesního hospodářství. Podrobnosti v případové studii. Řešení D365 podporuje klienta v celém obchodním procesu včetně kalkulace zakázek dle konkrétních dřevin na pozemcích pro konkrétní zakázku i s možností výběru, kterých pozemků se má daná kalkulace týkat. K jednotlivým zakázkám patří řada dokumentů, které jsou uloženy v prostředí Azure a uživatelé se k nim dostanou na základě práv z D365. V závěru léta jsme dokončili CRM projekt na platformě Dynamics365, který zákazníkovi přináší konsolidovaný pohled na klienty, zrychluje akviziční proces nových zájemců o jejich služby a v neposlední řadě dává managementu dokonalý přehled o efektivnosti práce všech zaměstnanců. Přikládáme případovou studii k posouzení. Oproti minulosti jsme se na webu v první kvartálu letošního roku odmlčeli. Nenechte se mýlit neznamená to v žádném případě, že bychom usnuli zimním spánkem a až nyní se probudili! 🙂 Právě naopak, pilně jsme pracovali na řadě projektů a o jednom z těch, který jsme již dokončili, bychom Vás rádi informovali.
Jistě jste si všimli, že jsme zařadili do našeho portfolia Microsoft Office 365 a v případové studii se můžete přesvědčit, že to není zdaleka jen kancelářský balíček pro malou firmu, ale plnohodnotné řešení pro firmy všech velikostí a zaměření.

Vážení zákazníci a partneři,

děkujeme za přízeň, kterou jste nám v letošním roce věnovali. Vážíme si Vaší důvěry, nepovažujeme ji za samozřejmost!

Přejeme Vám šťastné a veselé prožití svátků vánočních v kruhu rodinném, hodně štěstí, zdraví a lásky v roce 2017.

Těšíme se na naše společná setkání v příštím roce, kdy pro Vás chystáme řadu novinek!


vesele-vanoce-pf-2017

Rádi bychom Vás jménem kWare, s.r.o. a Commerce Media s.r.o. pozvali na společný webinář s tématem „Rozšířený marketing”, který se bude konat 7. září 2016 od 14 hodin. Webinář je součástí vzdělávacího programu, který jsme zavedli pro naše zákazníky s cílem souhrnně přinášet novinky ze světa chytrých IT řešení pro ulehčení každodenní práce. Dozvíte se zde aktuální trendy a možnosti v oblasti zpracování dat o zákaznících a jejich praktické využití v oblasti inteligentního e-mail marketingu. 

Program webináře

14:00 – 14:15, Zdeněk Ubry: Proč investovat do marketingu?
14:15 – 14:45, Vladimír Krofta: Microsoft Dynamics CRM 2016
14:45 – 15:15, Martin Stoilov: Jak na úspěšné emailové kampaně?
15:15 – 15:30: Diskuse