Aktuality
oddělovač
MENU

Case study – Kooperativa poisťovňa

Společnost Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group prochází procesem digitalizace, legislativními změnami a integrací na další pojistný subjekt. V souvislosti se změnami je třeba nejen sjednotit jednotlivé obchodní procesy, ale také zefektivnit jednotlivé činnosti v rámci obsluhy klienta a zpracování marketingových kampaní.

Z důvodu potřeby lepšího řízení, zvýšení propojištěnosti klienta a snížení administrativy jsme implementovali v minulém roce CRM řešení na platformě Microsoft Dynamics CRM spolu s integrační platformou Microsoft BizTalk zajišťující napojení na systémy pojišťovny Kooperativa.

Hlavními přínosy projektu jsou:

  • Zlepšení pohledu na klienta
  • Zlepšení obchodního reportingu
  • Snížení ztráty při obchodu
  • Posun společnosti k digitalizaci procesů

Chcete se dozvědět o tomto projektu více? Tak si přečtěte případovou studii.

Oddělovač