Propojení Dynamics CRM a Helios Green

oddělovač  data-srcset
MENU

Propojení Dynamics CRM a Helios Green

Dokončili jsme integraci informačních systémů Dynamics CRM a Helios Green ve společnosti OKsystem, a.s. Při nasazení CRM pro podporu obchodních procesů vznikl požadavek na sjednocení databáze zákazníků evidovaných v systémech CRM a Helios Green. Při analýze bylo zjištěno, že se novým zákazníkem přicházejí do styku jako první obchodníci, kteří používají CRM, teprve v okamžiku evidence objednávky je potřeba založit zákazníka i v systému Helios Green, kde jsou pak některá jeho data primárně udržována.

Integrace v této oblasti byla navržena a realizována následujícím způsobem:

Přínosy řešení:

Další rozvoj integrace bude vzhledem k univerzálnosti navrženého řešení pokračovat. Stejným způsobem dojde k integraci databází kontaktních osob. Z Helios Green budou také přenášena do CRM data o fakturaci a platební morálce zákazníků. Obchodník pracující s CRM nebude muset nahlížet do více systémů, aby získal ucelený 360°pohled na zákazníka.