NaCesty.cz – reimplementace systému

oddělovač  data-srcset
MENU

NaCesty.cz – reimplementace systému

V minulých měsících jsme dokončili reimplementaci systému Microsoft Dynamics CRM 2011 na zcela nové CRM řešení na platformě Microsoft D365 pro společnost NaCesty.cz s.r.o. Ta působí v segmentu cestovního ruchu.

Podrobnosti o projektu a jeho přínosech pro klienta naleznete v případové studii. Řešení D365 agreguje veškerá data o cestujících, podporuje klienta v celém obchodním procesu, při tvorbě a realizaci marketingových kampaní, rezervaci kol na vlastní produkt cyklozájezdů v zahraničí a v neposlední řadě i v podrobném reportingu pro management společnosti.